ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Nếu bạn đang sử dụng các chức năng của Likedinao đồng nghĩa với việc bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Hệ thống likedinao không bán lượt like hoặc các lượt thích, hack sử dụng access_tokens của bạn.

Không được sử dụng website chúng tôi để đi quảng cáo và bán like bất hợp pháp trên facebook. Likedinao sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bạn bán lượt thích ảo cho người khác

Đây là trang web cho phép người dùng hack like, tăng like, tăng theo dõi, hack like fanpage bằng cách sử dụng Facebook access_token . Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho người khác..

Chúng tôi là web hack like an toàn nhất việt nam. nếu bạn tuân theo các quy tắc của chúng tôi. Không sử dụng tài khoản của bạn trong các trang web spam vì bạn có thể gặp rắc rối sau khi sử dụng các loại trang web đó. Nếu bạn gặp sự cố sau khi sử dụng trang web tự động khác thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại rắc rối nào..

Mọi người không được sử dụng website cho những việc không chính đáng. Nếu bạn sẽ gặp bất kỳ loại rắc rối nào sau khi sử dụng trang web này cho tài khoản Facebook chính thức của mình thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó..

Likedinao sẽ không chịu trách nhiệmnhiệm nếu tài khoản của bạn bị gặp sự cố.vì có thể Facebook hạn chế tài khoản của bạn đối với một số tính năng như Facebook có thể hạn chế tính năng thích, chia sẻ và bình luận của bạn trong một khoảng thời gian. .

Sử dụng Likedinao theo rủi ro của riêng mọi người, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại rắc rối nào..