CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI LIKEDINAO

Chia sẻ thông tin của bạn likedinao.xyz tuyệt đối không bán, chia sẻ hoặc trao đổi và cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho người khác và không bán lượt thích access_token của bạn cho trang web khác. Chúng tôi đang sử dụng access_token của bạn chỉ để tạo trạng thái tự động và like ảnh trên Facebook miễn phí và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho người khác..

Trang web bên thứ 3

Trong trang web của chúng tôi, quảng cáo của bên thứ ba có thể được hiển thị như Google adsense. Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó. .

Thông tin Likedinao lữu trữ

Khi bạn đăng nhập vào likedinao.xyz, chúng tôi nhận được một số thông tin về bạn bao gồm: :

  • Tất cả thông tin công khai có sẵn của tài khoản Facebook của bạn..
  • Cập nhật trạng thái mới nhất của bạn, ảnh, video và bài đăng được chia sẻ..
  • Chi tiết hồ sơ của bạn (Như số lượng bạn bè, người theo dõi, v.v.)..

Mã truy cập của bạn cũng sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi miễn là nó còn hoạt động. Nó sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi khi nó hết hạn. Nó sẽ được sử dụng để gửi lượt thích và bình luận về bài đăng của người dùng khác. Lưu Ý: Chúng tôi không lưu bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của bạn (như mật khẩu, v.v.) dưới bất kỳ hình thức hoặc cách xử lý nào và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy..

Likedinao được quyền thu thập?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau::
ID Hồ sơ Facebook
Facebook Facebook Access_Token

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để được cập nhật về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này theo định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, các hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 12 năm 2020.